De nieuwste internationale Empowerment Methodiek

 

Schokkende gebeurtenissen kunnen een zeer ontwrichtende werking hebben. Om de eigen krachten te hervinden en hulpbronnen in de omgeving te kunnen benutten, zijn herstel van sociale verbondenheid, het hervinden van de eigen identiteit en een betekenisgeving aan het gebeurde van belang. De 7ROSES-methodiek richt zich in brede zin op het ondersteunen van het herstelproces. Hierbij staat het vergroten van de eigen (draag)kracht centraal. 

 

De methodiek is toepasbaar voor diverse groepen die in aanraking zijn gekomen met ingrijpende gebeurtenissen, zoals:

* Slachtoffers van oorlog en mensenrechtenschendingen, zoals vluchtelingen

* (Ex)professionals in hoogrisico beroepen, waaronder geüniformeerden zoals ambulancepersoneel, brandweer, militairen en politie

* (Psychosociale) hulpverleners, bijvoorbeeld in de jeugdzorg, ziekenhuizen, slachtofferhulp

* Humanitaire hulpverleners

 

De methodiek bestaat uit een flexibele toolkit van maximaal 14 sessies en kan groepsgewijs of individueel worden aangeboden.