Achtergrond

 

7ROSES staat voor Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies, een empowerment-methodiek die zich richt op het ondersteunen van het persoonlijk herstelproces. De methodiek is ontstaan uit een bundeling van specialistische kennis uit acht Europese rehabilitatiecentra voor vluchtelingen met psychosociale problematiek, en is gebaseerd op het theoretisch CHIME framework met haar vijf peilers. Toegesneden op de specifieke doelgroep zijn aan deze peilers Recognition en Safety toegevoegd, waarmee het totaal op zeven uitkwam – wat ten grondslag ligt aan de naam 7ROSES.

De methodiek gaat bij uitstek uit van de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers en van hun actuele behoeften, en speelt in op hun actuele moeilijkheden en stressoren. De werkwijze richt zich op de uitdagingen en kansen op verschillende levensgebieden en op capaciteiten om in de samenleving te functioneren. Zo wordt onder meer de sociale inbedding en persoonlijk herstel bevorderd. De methodiek helpt deelnemers weerbaar te maken tegenover stressoren en meer zelfredzaam te maken, hun leven en waardigheid te herstellen en een zinvolle rol te spelen in de samenleving in overeenstemming met hun capaciteiten. 7ROSES biedt de mogelijkheid om via persoonlijk herstel maatschappelijke uitval en klinische symptomen terug te dringen.

Deze empowerment methodiek is innovatief vanwege haar flexibiliteit, toegankelijkheid, en wetenschappelijke onderbouwing. 7ROSES is zodanig ontworpen dat de methodiek toepasbaar is voor verschillende doelgroepen en verschillende contexten: binnen of buiten (geestelijke) gezondheidszorg, maatschappelijke instellingen, opvang- en asielzoekerscentra, deelnemers van diverse herkomst en cultuur, groepsgewijs of individueel, en voor/tijdens/na eventuele behandeling. Uniek is dat de frequentie, het aantal sessies en de vorm vrij gelaten worden. Via een flexibele toolbox van 9-14 mogelijke sessies, plus een introductie- en afsluitende sessie, komen alle zeven CHIME+RS peilers aan de orde. Per zitting bepalen de deelnemers zelf welke van de zeven peilers voor hen van belang is. De inhoud van de sessies en de frequentie kan worden aangepast aan de mogelijkheden van deelnemers. De effectiviteit van 7ROSES is aangetoond voor een klinische setting.