EU

Dit project is medegefinancierd door de Europese Commissie. Het project is opgezet ter ondersteuning van de capaciteitsopbouw van rehabilitatiecentra die in de EU zijn gevestigd ter preventie van secundaire traumatisering. Daarnaast biedt het project ondersteuning aan activiteiten die gericht zijn op de empowerment van slachtoffers van mensenrechtenschendingen zelf en, in het algemeen, ter ondersteuning van de integratiecapaciteiten van slachtoffers van mensenrechtenschendingen in EU-landen.

Dit project geeft uitsluitend de mening van de auteurs weer en de Europese Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat gemaakt kan worden van de informatie die erin is opgenomen.

 

.