Methodiek

Ontwikkeling 7ROSES

De methodiek heeft als basis het wetenschappelijk onderbouwd CHIME framework (Leamy et al., 2011). CHIME is een acroniem voor vijf pilaren van persoonlijk herstel bij psychische problematiek: Connectedness, Hope, Identity, Meaning en Empowerment.

Op basis van klinische ervaring zijn hier de pijlers Recognition en Safety aan toegevoegd, wat resulteert in zeven pijlers en de naamgeving 7ROSES.

De vervolgstap was de theorie met de praktijk te verbinden. Het projectteam heeft een flexibele Toolkit samengesteld waarin 16 uitgewerkte 7ROSES sessies staan beschreven. Per pilaar zijn er twee sessies geformuleerd, evenals één inleidende en een afsluitende sessie. De sessies zijn samengesteld op basis van bestaande tried-and-tested empowerment methodieken uit de praktijk, en methodieken afkomstig Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH).

  

Werkwijze

Uitgangspunt is om de deelnemers te stimuleren (weer) een actieve rol te nemen in hun eigen herstel. Zij zelf bepalen bij de aanvang van elke sessie middels een Topic Selection welke van de zeven ‘pilaren’ voor hen op dat moment van belang zijn, en op basis van die behoefte wordt het programma opgebouwd.

De methodiek wordt uitgevoerd via sessies van een 1 uur (individueel) of van 2,5 uur (groepsverband). De frequentie van de sessies en het totaal aantal sessies worden afgestemd op de setting. Indien van toepassing worden er tolken ingezet. Ook de inhoud van de sessies kan worden aangepast aan de deelnemers, bijvoorbeeld wanneer bepaalde oefeningen niet haalbaar zijn vanwege fysieke beperkingen.

 

Resultaten

7ROSES is een bewezen effectieve methodiek met betrekking tot het vergroten van empowerment. Daarnaast is er een kwalitatieve analyse uitgevoerd onder deelnemers. Een greep uit de commentaren van deelnemers:

“Het programma gaf mij zelfvertrouwen, ik ben positief in plaats van negatief gaan denken.” “Ik heb geleerd een planning te maken en problemen en het normale leven te scheiden.”

“Het hielp om met elkaar te zijn met ongeveer dezelfde problemen.”

“Van de oefeningen kreeg ik kracht.”

 

Duurzaam en overdraagbaar

7ROSES is zodanig ontworpen dat de methode toepasbaar is voor verschillende doelgroepen en in verschillende contexten: binnen of buiten (geestelijke) gezondheidszorg,  maatschappelijke instellingen, opvang- en asielzoekerscentra. Deelnemers van diverse herkomst en cultuur, groepsgewijs of individueel, en voor-, tijdens of na eventuele behandeling. De toepassing van de methodiek vereist geen therapeutische opleiding, waarmee deze breed overdraagbaar en kosteneffectief is.