Training

Er worden regelmatig 7ROSES-trainingen georganiseerd. 

Deze trainingen focussen zich op minimaal HBO-geschoolde professionals werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, (maatschappelijke) opvang en de jeugdzorg zoals basispsycholoog, POH-GGZ, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, sociaal pedagogisch hulpverlener, maatschappelijk werker, vaktherapeut, GGZ-Agoog, GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist.

Werkend met kwetsbare groepen zoals:

  • Slachtoffers van oorlog en mensenrechtenschendingen zoals vluchtelingen;
  • Slachtoffers van huiselijk- en seksueel geweld, zoals slachtoffers mensenhandel;
  • Ongedocumenteerde migranten;
  • Jongeren in risicogroepen;
  • Cliënten maatschappelijke opvang.

 

Alle inhoudelijke informatie over de training vind je op de website van Arq Academy, via de volgende link  https://academy.arq.org/ggz-professionals-cursus-2/7roses-empowerment-methodiek